امنیت هوشمند

شرکت نوآسا محصولات متنوعی توسط طراحان و متخصصین این شرکت برای ایجاد امنیت هوشمند در کشور ایجاد فراهم نموده اند، نمونه هایی از این محصولات در زیر به شما معرفی می شوند:

- آفیش هوشمند : کنترل تردد هوشمند مدعوین و پرسنل به اماکن تحت کنترل

-پلاک خوان : سامانه هوشمند کنترل تردد هوشمند خودرو با دقت بیش از ۹۸ درصد و قابل اتصال به سامانه آفیش

- تشخیص چهره : سامانه تشخیص و تطبیق چهره افراد و قابل تطبیق به ۲ سامانه بالا